Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania CERAMENTTM|V

CERAMENTTM|V - oznaczony znakiem CE, wstrzykiwalny, ceramiczny substytut kości uwalniający antybiotyk (wankomycynę) – pobudza i chroni proces zrastania się kości.

  • CERAMENTTM|V jest resorbowalnym, ceramicznym substytutem przeszczepu kostnego, przeznaczonym do wypełniania szczelin i pustych przestrzeni w układzie szkieletowym, który pobudza proces zrastania się kości.
  • CERAMENTTM|V pełni rolę wypełniacza szczelin/pustych przestrzeni, dzięki któremu w trakcie procedury chirurgicznej można uzyskać lepsze dopasowanie elementów implantacyjnych i kości.
  • Wankomycyna użyta w preparacie CERAMENTTM|V zapobiega kolonizacji przez drobnoustroje wrażliwe na wankomycynę, chroniąc proces zrastania się kości.
  • CERAMENTTM|V jest przeznaczony do wypełniania pustych przestrzeni lub szczelin zlokalizowanych w układzie szkieletowym (tj. w kościach kończyn, kręgosłupa i miednicy), które nie mają wpływu na stabilność struktury kostnej. Te ubytki kostne mogą powstać samoistnie, po zabiegu chirurgicznym, w wyniku obrażeń urazowych kości w trakcie pierwotnej i rewizyjnej operacji lub mogą utworzyć się wokół elementów implantacyjnych.