Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania CERAMENTTM|Bone Void Filler u dorosłych pacjentów


Torbiele kostne


Torbiel prosta (jednokomorowa) to patologiczna przestrzeń w obrębie kości wypełniona płynem. To łagodna, nienowotworowa zmiana. Jednokomorowe torbiele kostne występują zwykle u pacjentów w wieku poniżej 20. roku życia. Pojawiają się zazwyczaj w jednej kości, w jednym miejscu, zwykle w górnej części ramienia (bliższy koniec kości ramiennej) lub kości udowej (bliższy koniec kości udowej). Rzadziej pojawiają się w miednicy, kostce (kość skokowa) lub pięcie (kość piętowa). Chirurgiczne usunięcie torbieli kości może być konieczne w przypadku pojawienia się intensywnych dolegliwości bólowych lub znacznego osłabienia kości, które może doprowadzić do złamania.

Leczenie nieoperacyjne

Torbiel prosta, której nie towarzyszą dolegliwości bólowe lub inne objawy, wykryta przy okazji innego badania, powinna być monitorowana radiologicznie i znajdować się pod stałą kontrolą lekarską.

Leczenie operacyjne

Operacja może być konieczna, jeśli torbiel znajduje się w miejscu, które osłabia kość i może doprowadzić do jej złamania. W niektórych przypadkach może być konieczne łyżeczkowanie wnętrza kości. Powstała pusta przestrzeń wymaga wypełnienia substytutem kości lub kością pobraną od dawcy. W zależności od wielkości i położenia torbieli może być także konieczna dodatkowa stabilizacja.
Ref: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00081

Ubytki powstałe w wyniku złamań kompresyjnych


Złamania kompresyjne to złamania prowadzące do częściowego zapadnięcia kości. Częstymi miejscami złamań kompresyjnych są trzony kręgów, a także kość piszczelowa i kość piętowa.

Możliwości leczenia

Leczenie chirurgiczne złamania ma na celu przywrócenie anatomii zdrowej kości, np. w przypadku kompresyjnego złamania kłykcia kości piszczelowej, która wchodzi w skład stawu kolanowego, chirurg "podniesie" złamaną kość i umieści w normalnej pozycji anatomicznej. Miejsce złamania jest wypełniane przeszczepem kostnym w celu przyspieszenia gojenia. W takich przypadkach zastosowanie ma głównie przeszczep autogenny, pobierany z grzebienia biodrowego pacjenta. Wymaga on jednak drugiego, inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Alternatywą może być podanie CERAMENTTM do ubytku kości za pomocą techniki minimalnie inwazyjnej i bez konieczności przeprowadzenia drugiego zabiegu chirurgicznego. W tym wskazaniu CERAMENTTM zawsze należy stosować razem z wewnętrznym lub zewnętrznym umocowaniem dla zapewnienia stabilizacji złamania.

Ubytki powstałe w wyniku zabiegów rewizyjnych


W przypadku protez kolana i biodra z czasem może wystąpić konieczność ich wymiany z powodu obluzowania. Wymiana poluzowanej endoprotezy może doprowadzić do powstania dużych ubytków kostnych, które muszą zostać wypełnione, aby fiksacja i stabilizacja były skuteczne.

Możliwości leczenia

Naprawa ubytków kostnych przeprowadzana jest przez użycie protez rewizyjnych oraz wypełnienie ubytków przeszczepem autogennym. Ten pobierany jest zazwyczaj z grzebienia biodrowego pacjenta, co wymaga drugiego, inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Pobranie przeszczepu autogennego jest związane z bólem w miejscu pobrania, a ilość dostępnego materiału jest ograniczona. Alternatywą może być podanie CERAMENTTM do ubytku kości podczas operacji rewizyjnej, bez konieczności przeprowadzenia drugiego zabiegu chirurgicznego.

CERAMENTTM stosowany jest także, jako alternatywa dla przeszczepów autogennych, przeznaczonych do wypełnienia ubytków kostnych po innego rodzaju zmianach, np. dużych ubytków kostnych powstałych w wyniku usunięcia zmian infekcyjnych (zakażenie kości, szpiku) lub nowotworowych*. Infekcja lub nowotwór muszą zostać usunięte przed podaniem CERAMENTTM. CERAMENTTM zawsze należy stosować razem z wewnętrzną lub zewnętrzną stabilizacją, jeżeli istnieje ryzyko złamania po rewizji.

Ubytki w grzebieniu kości biodrowej spowodowane pobraniem materiału na przeszczep autogenny


Autogenne przeszczepy kostne stosowane są podczas wielu zabiegów ortopedycznych w celu wypełnienia powstałych ubytków. Standardowo, materiał do przeszczepu pobierany jest z kości talerza biodrowego, jednak w miejscu pobrania powstaje duży ubytek, który długo się goi, co powoduje długotrwałe dolegliwości bólowe.

Możliwości leczenia

CERAMENTTM może być podany do ubytku kości grzebienia biodrowego, co przyspieszy proces zrostu kości i przyspieszy gojenie w miejscu pobrania.

Ubytki kostne powstałe w wyniku osteotomii korekcyjnej


Osteotomia korekcyjna przeprowadzana jest celem przywrócenia naturalnej anatomii w pobliżu stawów, np. w dalszej części kości promieniowej (nadgarstek) w następstwie wadliwego zrostu po złamaniu nadgarstka oraz w bliższej części kości piszczelowej (kolano) w celu lepszego przenoszenia obciążeń i zmniejszenia bólu u młodszych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Możliwości leczenia

Leczenie zależy od wielkości osteotomii. Badania wykazały, że im większa szczelina osteotomii, tym gojenie trwa dłużej. W przypadku osteotomii w kości piszczelowej większych niż 7-10 mm, większość lekarzy będzie wykorzystywać przeszczepy kości w celu przyspieszenia gojenia. Standardowo wykorzystuje się przeszczep autogenny pobrany z talerza biodrowego. Alternatywą może być podanie CERAMENTTM do ubytku kości za pomocą techniki minimalnie inwazyjnej i bez konieczności przeprowadzenia drugiego zabiegu chirurgicznego. W tym wskazaniu CERAMENTTM zawsze należy stosować razem z wewnętrznym lub zewnętrznym umocowaniem (osteosyntezą) celem zapewnienia należytej stabilizacji.