Cerament a nauka

 • Cerament jest syntetyczym, bioceramicznym substytutem kości. Stworzony dla zastąpienia ludzkiej kości gąbczastej.
  • Zapewnia krótkotrwałą przebudowywalną podporę przy złamaniach lub ubytkach kości, zapewniając stabilizację i szybką ulgę w bólu.
  • Zapewnia długotrwałą przebudowywalną, osteokonduktywną podporę, wspomagającą przyrost kości.
 • Unikalne cechy biomateriału, uzyskane dzięki opatentowanej technologii:
  • połączenie siarczanu wapnia i hydroksyapatytu z płynnym johexolem tworzy łatwy do podania, osteokonduktywny i radiowizyjny materiał bioaktywny.
 • Biomateriał został stworzony, aby wspomagać naturalne procesy biologiczne, w zakresie:
  • diagnostyki,
  • leczenia,
  • wypełnienia i wzmocnienia,
  • lub zastąpienia tkanek, organów czy innych funkcji ciała.
(źródło: Druga konferencja biomateriałowa 1992 Chester, UK)