O nas

Wyzwanie

  • Kość jest drugą, po krwi, najczęściej przeszczepianą na świecie tkanką. Istnieje kilka metod uzyskania tkanki kostnej - najczęściej stosowaną jest przeszczep autogenny. Niestety, ta metoda wymaga dwóch procedur operacyjnych oraz znieczulenia ogólnego. To pociąga za sobą ryzyko zakażenia oraz możliwe dolegliwości bólowe w fazie pooperacyjnej. Kolejną wadą zabiegu jest fakt, że ilość lub jakość dostępnej tkanki kostnej może być niewystarczająca do wykonania procedury. Powszechną alternatywą dla przeszczepu autogennego jest wykorzystanie materiału odzwierzęcego lub kości ludzkich z banku tkanek.
  • Liczba chorych na osteoporozę gwałtownie wzrasta. Schorzenie dotyka już co czwartego mężczyznę i prawie co drugą kobietę po 50. roku życia. W stale starzejącej się populacji co czwarty Europejczyk będzie miał niebawem 70 lub więcej lat. Ze względu na zmiany demograficzne w następnym dziesięcioleciu przewidywany jest gwałtowny wzrost liczby złamań niestabilnych. Jeżeli osoby cierpiące na osteoporozę będą leczone prawidłowo, poprawi to nie tylko jakość ich życia, ale i zmniejszy koszty opieki zdrowotnej. BONESUPPORTTM oferuje innowacyjne rozwiązania i technologie.
  • Prace badawcze doprowadziły do ​​opatentowania technologii CERAMENTTM - wstrzykiwalnego substytutu kości, który przynosi szeroką gamę unikalnych rozwiązań. Zespół naukowców kontynuuje nowatorskie badania celem dalszego rozwijania i udoskonalenia obecnych technologii, aby można było je stosować w innych dziedzinach medycyny. Do tej pory prace badawcze doprowadziły do ​​licznych publikacji w uznanych czasopismach naukowych.