Nasze produkty

Firma BONESUPPORTTM opracowała innowacyjną gamę produktów stosowanych w leczeniu złamań kompresyjnych kręgosłupa, uzupełnianiu ubytków kostnych powstałych na skutek urazów, zakażeń, chorób lub zabiegów chirurgicznych (torbiele kostne, nowotwory, zapalenie kości i szpiku, wadliwe zrosty, złamania, endoprotezy).

CERAMENTTM jest opatentowaną technologią biomateriałów osteokonduktywnych z dwufazowym działaniem, pozwalającym na kontrolowaną resorpcję z równoległym wzrostem kości i przebudową.