Nasze produkty

CERAMENTTM|BONE VOID FILLER

CERAMENTTM|BONE VOID FILLER jest ceramicznym substytutem kości, przeznaczonym głównie do zastosowań ortopedycznych, służącym do wypełniania pustych przestrzeni lub szczelin, które nie mają wpływu na stabilność struktury kostnej i są zlokalizowane w układzie szkieletowym, np. w kończynach, kręgosłupie czy miednicy. Ubytki kostne mogą powstać samoistnie, w wyniku zabiegu chirurgicznego, obrażeń urazowych kości, w trakcie pierwotnej i rewizyjnej operacji lub mogą być ubytkami kostnymi powstałymi wokół zaimplantowanych elementów.

CERAMENTTM|BONE VOID FILLER ulega resorpcji i zostaje zastąpiony przez naturalną kość pacjenta podczas procesu gojenia.

Zalety

Łatwe mieszanie i przygotowanie

 • Łatwy w przygotowaniu
  CERAMENTTM|BONE VOID FILLER jest łatwy w przygotowaniu, wszystkie elementy są wysterylizowane i gotowe do użycia. Urządzenie łączy funkcje mieszania i podawania.
 • Wstrzykiwalny
  Przy użyciu zaawansowanej technologii uzyskano doskonałą konsystencję CERAMENTTM|BONE VOID FILLER. Dzięki temu materiał jest łatwo podawany przez dystrybutor i igły o małej średnicy.

 • Radiowizyjny
  Naturalnie radiowizyjny hydroksyapatyt w połączeniu ze środkiem radiowizyjnym sprawia, że CERAMENTTM|BONE VOID FILLER jest bardzo dobrze widoczny we fluoroskopii i promieniach Rtg. Pozwala to na dokładne umiejscowienie materiału w miejscu uszkodzenia.

Możliwości przebudowy

 • Dwufazowy
  CERAMENTTM|BONE VOID FILLER przebudowuje się w dwóch, wzajemnie uzupełniających się, etapach. Siarczan wapnia ulega stopniowej resorpcji w ciągu kilku miesięcy po implantacji, umożliwiając wrastanie naturalnej tkanki kostnej, podczas gdy hydroksyapatyt stanowi długotrwałe rusztowanie dla komórek osteogennych.


 • Bioaktywny
  Unikalne proporcje siarczanu wapnia i hydroksyapatytu sprzyjają spontanicznemu wytrącaniu się nanokrystalicznego apatytu na powierzchni materiału, co zwiększa bezpośredni kontakt między implantem a kością.

 • Osteokonduktywny
  Siarczan wapnia wraz z wbudowanymi cząsteczkami hydroksyapatytu tworzy rusztowanie, stymulując powstanie nowej tkanki kostnej. Stopniowa resorpcja siarczanu wapnia pozwala na kontrolowany przerost tkanki kostnej.

Tworzenie struktury

 • Imituje kość
  CERAMENTTM|BONE VOID FILLER posiada własności mechaniczne identyczne z kością gąbczastą pod względem twardości i wytrzymałości. Zapewnia naturalne rozłożenie sił i zapobiega koncentracji obciążeń, zmniejszając ryzyko niepowodzenia w leczeniu.
 • Stabilizuje
  CERAMENTTM|BONE VOID FILLER, jako wstrzykiwalny substytut kostny, stabilizuje złamanie zapobiegając mikroruchom w miejscu złamania, a w konsekwencji zmniejsza dolegliwości bólowe. Ilustracja pokazuje wstrzyknięcie preparatu do materiału imitującego kość gąbczastą.


 • Zapewnia długookresowe wsparcie strukturalne
  Kryształy hydroksyapatytu tworzą długookresowe rusztowanie dla komórek osteogennych i utrzymują odpowiednią wytrzymałość kości nawet we wczesnej fazie leczenia.