Nasze produkty

CERAMENTTM V

O produkcie

Zawierający 66 mg wankomycyny na 1 ml w formie pasty z joheksolem, który wzmacnia cieniowanie na zdjęciach RTG. CERAMENT V jest pierwszym i jak dotąd jedynym na rynku syntetycznym substytutem kości uwalniającym antybiotyk – wankomycynę z oznaczeniem CE. Jest idealny do zastosowania w przypadku występowania infekcji lub zagrożenia jej wystąpienia w przyszłości ze względu na swoje właściwości:

Wysokie miejscowe stężenie wankomycny, bez wysokiego poziomu w surowicy

Badania in vitro pokazały, że CERAMENT V zapewnia poziom wankomycyny do 3000 razy większy niż minimalne stężenie hamujące (minimum inhibitory concentration, MIC) w przypadku gronkowca złocistego opornego na metycylinę (methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA).
U pacjentów, którzy przeszli alloplastykę po wycięciu guza, po podaniu CERAMENTu V do przestrzeni kostnej, średnie stężenie wankomycyny w osoczu krwi wynosiło 0,3 μg/ml (zakres od 0,0 do 1,6 μg/ml), znacznie poniżej najniższego poziomu toksyczności (10-20 μg/ml).

Przypisy:

S038/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
Soriano et al. Influence of vancomycin minimum inhibitory concentration on the treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus bacteremia. Clinical Infectious Diseases 2008; 46:193–200
Lindberg. In vitro characterization of a vancomycin eluting injectable bone graft substitute with examination of concomitant bone remodeling in rabbit. Presentation given at EBJIS 2014.
http://emedicine.medscape.com/article/2090484-overview
Colding-Rasmussen et al, In vivo and in vitro evaluation of vancomycin and gentamicin elution from bone graft substitutes, poster at EBJIS 35th Annual Meeting, 2016, Oxford, UK


Uwalnianie wankomycyny z wysoką dawką początkową, która pozostaje powyżej minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla większości mikroorganizmów wrażliwych na wankomycynę, przez co najmniej 28 dni w testach in vitro

Istotne jest, aby stężenie wankomycyny było wyższe niż MIC przez istotny klinicznie przedział czasu, a badania in vitro wykazały, że uwalnianie wankomycyny z CERAMENTu V ma wysoką dawkę początkową (> 3000 mg/l) i pozostaje powyżej MIC przez co najmniej 28 dni.

Przypisy:

S038/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
Soriano et al. Influence of vancomycin minimum inhibitory concentration on the treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus bacteremia. Clinical Infectious Diseases 2008; 46:193–200
Lindberg. In vitro characterization of a vancomycin eluting injectable bone graft substitute with examination of concomitant bone remodeling in rabbit. Presentation given at EBJIS 2014.
http://emedicine.medscape.com/article/2090484-overview
Colding-Rasmussen et al, In vivo and in vitro evaluation of vancomycin and gentamicin elution from bone graft substitutes, poster at EBJIS 35th Annual Meeting, 2016, Oxford, UK


Uwalnianie antybiotyku w stały, kontrolowany sposób

Niezależnie od tego, czy CERAMENT V jest wstrzykiwany, formowany czy podawany w formie granulek, profil uwalniania wankomycyny jest taki sam.
Opatentowane urządzenie do mieszania i wstrzykiwania zapewnia jednorodną dystrybucję antybiotyku, podczas gdy właściwości materiału CERAMENT V gwarantują uwalnianie i dostarczanie antybiotyku w kontrolowany sposób.

Przypisy:

S038/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
Lindberg. In vitro characterization of a vancomycin eluting injectable bone graft substitute with examination of concomitant bone remodeling in rabbit. Presentation given at EBJIS 2014.


Obojętne Ph, które nie wpływa na działanie antybiotyku

Skład pasty CERAMENT V został dobrany tak, aby jej pH było zbliżone do pH obojętnego (6,6 - 7,0), dzięki czemu działanie antybiotyku nie jest zmniejszone. Wankomycyna jest skuteczna w zakresie pH 6,4 - 8.

Przypisy:

S006/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
S016/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
S038/2013. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
S061/2012. Data on file, BONESUPPORT AB, Sweden
Lindberg. In vitro characterization of a vancomycin eluting injectable bone graft substitute with examination of concomitant bone remodeling in rabbit. Presentation given at EBJIS 2014.

Zobacz animację mieszania Cerament V