Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania CERAMENTTM|G

CERAMENTTM|G - pierwszy oznaczony znakiem CE, wstrzykiwalny, ceramiczny substytut kości uwalniający antybiotyk (gentamycynę) – pobudza i chroni proces zrastania się kości.

 • CERAMENTTM|G jest resorbowalnym, ceramicznym substytutem przeszczepu kostnego, przeznaczonym do wypełniania szczelin i pustych przestrzeni w układzie szkieletowym, który sprzyja zrastaniu się kości.
 • CERAMENTTM|G pełni rolę wypełniacza szczelin pustych przestrzeni, dzięki któremu w trakcie procedury chirurgicznej można uzyskać lepsze dopasowanie elementów implantacyjnych i kości.
 • Gentamycyna użyta w preparacie CERAMENTTM|G zapobiega kolonizacji przez drobnoustroje wrażliwe na gentamycynę, ochraniając proces zrastania się kości.

Zapalenie kości i szpiku


 • Zapalenie kości i szpiku jest terminem medyczny, opisującym zakażenie kości1.
 • Infekcja ma zazwyczaj podłoże bakteryjne. Towarzyszące objawy:
  • wysoka temperatura – 38°C lub powyżej,
  • dolegliwości bólowe w miejscu objętym zakażeniem, często intensywne,
  • obrzęk,
  • ropny wyciek z miejsca zakażenia.
 • Zdrowa kość od zewnątrz chroniona jest przed zakażeniem przez skórę, tkankę miękką i dobrze unaczynioną okostną2.
 • Istnieją zarówno ogólnoustrojowe, jak i miejscowe czynniki ryzyka sprzyjające infekcji2.
 • Ogólnoustrojowe: choroby osłabiające odporność immunologiczną, takie jak cukrzyca i niedożywienie.
 • Miejscowe czynniki ryzyka: złamania otwarte, urazy chirurgiczne, odleżyny, miejscowe zaburzenia krążenia, odwarstwienie okostnej.
 • Zapalenie kości i szpiku może być klasyfikowane ze względu na: czas trwania, patogenezę, lokalizację, stopnień itd.2,3.
 • Zakażenia kości są obecnie klasyfikowane wg klasyfikacji Cierny’ego Madera. Klasyfikacja Cierny’ego Madera jest opisowa, opiera się na anatomii zakażenia kości i fizjologii3.

1. http://www.nhs.uk/conditions/Osteomyelitis/Pages/Introduction.aspx
2. Schmidt-Rohlfing et al, 2012 115 55-66 Unfallchirurg
3. Mader JT et al, Clin Podiat Med Surg, 1996, 13 (6): 701-724


Możliwości leczenia

Istnieją dwa główne rodzaje zapalenia kości i szpiku:
 • Ostre zapalenie kości i szpiku – zakażenie kości rozwija się w terminie dwóch tygodni od początkowej infekcji, urazu lub choroby podstawowej i może reagować na leczenie antybiotykami.
  • Ostre zapalenie kości i szpiku - zazwyczaj można skutecznie leczyć za pomocą antybiotyków
  • Leki są zwykle podawane w ciągu sześciotygodniowej terapii. Przez część cyklu leczenia może wystąpić konieczność podawania leku dożylnie.
  • W zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, może być hospitalizowany lub otrzymywać zastrzyki ambulatoryjnie. Zazwyczaj, iniekcje mogą zostać zastąpione przez leki doustne podawane do końca przebiegu leczenia.
 • Przewlekłe zapalenie kości i szpiku występują, gdy zakażenie kości spowodowało nieodwracalne zmiany w kościach, które nie mogą być leczone jedynie antybiotykami.
  • Skuteczną terapią jest połączenie antybiotykoterapii i zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia uszkodzonej kości.
  • Może być konieczne wykonanie nacięcia w pobliżu miejsca zakażenia w celu odprowadzenia ropy.
  • Jeżeli nastąpiło znaczne zniszczenie kości, konieczne jest chirurgiczne usunięcie chorej kości i tkanek (chirurgiczne opracowanie rany).
  • Po chirurgicznym opracowaniu w tkance kostnej mogą powstać puste przestrzenie, które muszą zostać wypełnione cementem kostnym lub substytutem kości, w tym substytutem kości z antybiotykiem.
  • W pewnych przypadkach konieczna będzie rekonstrukcja mięśni i skóry, poprzez pobranie ich z innych części ciała i przeszczepienie w miejsce dotknięte zakażeniem.
   http://www.nhs.uk/conditions/Osteomyelitis/Pages/Introduction.aspx<