Cerament a nauka

Porównanie materiałów

Porównanie właściwości materiałów

 Kość gąbczastaCERAMENTTM
Temperatura wiązania (oC) - 37 oC
Wrażliwość na temperaturę (oC) - Nie
Przebudowa kostna Tak Tak
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 1-7/td> Właściwości odpowiadają właściwościom
kości gąbczastej
Sztywność (GPa) 0.01-0.18

Nieegzotermiczny

Mniejsze ryzyko wystąpienia martwicy tkanek. Stała temperatura wiązania.

Nietoksyczny

Bez substancji toksycznych i oparów.

CERAMENTTM nie jest wrażliwy na temperaturę

Wykazano, że w przypadku materiałów wrażliwych na temperaturę czas wiązania i wstrzykiwania może ulec zmianie w zależności od temperatury otoczenia, tzn. w pomieszczeniu lub w ciele pacjenta. Im wyższa temperatura, tym materiały wrażliwe na temperaturę będą zestalać się szybciej, a czas wstrzykiwania ulegnie skróceniu. Występuje wówczas ryzyko, że materiał zacznie twardnieć wewnątrz igły podawczej.

Lumbar spine, Black J, Hastings G (eds). Handbook of Biomaterial Properties, 1998. ISBN 0412603306.Ref: Axén N, Persson T, Björklund K, Engqvist H and Hermansson L. An injectable bone void filler cement based on Ca-Aluminate. Key Eng Mater 2004; 254-256: 265-268.